The Failure of the AKP’s Total Transformation Project

References

 

Kahraman, Hasan Bület, (2007), AKP ve Türk Sağı, Agora Kitaplığı Yayınları, İstanbul.

 

Parla, Taha, (2007), Seçimler, AKP-Asker Koalisyonunun Tescilidir, in., Mesele Söyleşileri, Agora

Kitaplığı Yayınları, İstanbul.

 

Harvey, David, (2013), Asi Şehirler: Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru, trans., Ayşe Deniz

Temiz, Metis Yayınları: İstanbul.

 

İnsel, Ahmet (2003), “The AKP and Normalizing Democracy in Turkey,” South Atlantic   Quarterly, 102/2-3, pp.3-9.

 

Boratav, Korkut, (2010), Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye, Yordam Kitap Yayınları, İstanbul.

 

Bora, Tanıl, (2011), AKP: Yeni Merkez Sağ, in: AKP Yeni Merkez Sağ Mı?, edi., Ümit Kurt,

Dipnot Yayınları, Ankara.

 

Sarı, Müslim, (2012), AKP Üzerine Notlar, Mattek Yayınları, Ankara.

 

Kadıoğlu, Ayşe (2006) “AKP Muhafazakarlıktan Faşizanlığa Kaydı,” Interview by Neşe Düzel,   Radikal (Turkish daily), 3 July.

<< Prev    1 2 3 4